Over ons

Jan en Janette

Wij zijn Janette van Buren en Jan Feenstra. Janette heeft een achtergrond binnen de zakenwereld. Zij heeft een paar jaar geleden een ommezwaai gemaakt en is bewust uit deze wereld gestapt. Werkelijk een gevoel hebben iets voor anderen te kunnen betekenen werd haar drijfveer. Zij is een opleiding gaan doen tot holistisch energetisch therapeut. De zorgboerderij heeft ze samen met Jan opgezet met als doel om kinderen en jongeren die wegens omstandigheden niet thuis kunnen wonen een thuis te kunnen bieden. Zij bieden een zevendaags 24 uurs opvang waarbij ieder een eigen kamer heeft.

Janette heeft in het verleden een burnout gehad en toen heeft ze ontdekt hoe helend de natuur kan werken. Gewoon simpel hout zagen, hout kloven of in de moestuin werken heeft enorm geholpen bij haar herstel. De afgelopen jaren heeft ze ontdekt dat ze hoogsensitief is. Dit kan een lastige eigenschap zijn maar inmiddels heeft ze hier haar kracht van gemaakt. Door vanuit liefde te kijken voelt ze snel aan waar bij iemand aan gewerkt kan worden. In haar praktijk ‘Vrij en Blij.NU‘ aan huis biedt ze naast zorg ook energetische therapie en coaching aan om mensen daadwerkelijk zichzelf te laten zijn.

Jan heeft de afgelopen jaren gewerkt binnen Jeugdhulp in een gezinshuis. Hij ontdekte dat kinderen en jongeren er wel bij varen als er een gezinsconstructie wordt gecreëerd. Het veilig voelen in een omgeving, samen eten, samen werken zorgt ervoor dat iemand zich snel de goede kant op kan ontwikkelen. Jan is een mensenmens met een opleidingsachtergrond in de zorg, o.a. in de psychiatrie. Vanuit zijn mensgerichte instelling wil hij mensen een basis bieden om te groeien en te ontwikkelen. Hij weet met zijn positieve, enthousiaste en vooral liefdevolle houding het beste in kinderen en jongeren naar boven te halen.Visie

Zorgboerderij Janejan is in het landschap van zorginstellingen in meerdere opzichten uniek:

  • In de door ons gecreëerde sociaal therapeutische omgeving zijn wonen, werken en persoonlijke ontwikkeling onlosmakelijk met elkaar verbonden.
  • Wij bevorderen onderlinge afhankelijkheid doordat wij permanent in gezinsverband samenwonen met de bewoners.
  • Werken neemt bij ons een essentiële plaats in. Voor ons is de zin van werken dat het tot voordeel is van anderen. Zo ontwikkelen wij een gevoel van eigenwaarde. Op die manier kunnen we rekenen op ieders bijdrage in het economische leven.
  • Wij vinden het belangrijk om een goede balans te vinden tussen de aspecten van het spiritueel-culturele, het sociale en het economische leven en willen bij alle inwonenden verantwoordelijkheid ontwikkelen in overeenstemming met hun mogelijkheden, niet met hun onmogelijkheden.

“Goede en duurzame zorg” betekent voor ons meer dan alleen “verzorging”. Naast de medische en therapeutische aandacht voor de bewoners, is het voor ons essentieel het unieke van ieder mens te (h)erkennen en mensen in hun ware wezen te ontmoeten. We willen mensen de mogelijkheid bieden zich te ontplooien, hun kwaliteiten tot ontwikkeling te laten komen en om elkaar van hart tot hart te ontmoeten. Leven met de seizoenen vinden wij belangrijk.  Daarnaast is er bij ons ruim aandacht voor het vieren van feestelijke gebeurtenissen; die hebben een centrale plaats in het sociale leven bij Janejan.

Het is belangrijk om met zorg en respect met elkaar om te gaan, vanuit inlevingsvermogen en wederzijds begrip. We hechten waarde aan het verkrijgen van inzicht over de verschillen tussen individuen. Dat doen we door regelmatige bezinning en reflectie op ons eigen handelen, en door de verkregen inzichten met elkaar te communiceren en te evalueren. Zo scheppen wij ontwikkelingsmogelijkheden die tegemoet komen aan de behoeften van iedere mens om zich te ontplooien en innerlijk te groeien.

De materiële behoeften van de mensen, binnen de grenzen van de mogelijkheden, worden bij Janejan vervuld op een individuele manier en op basis van samenwerking, onafhankelijk van het werk dat is gedaan. Op die manier proberen we de samenhang en collegialiteit te oefenen.

Wij hechten veel belang aan onze verantwoordelijkheid voor de aarde en haar genezende kracht, en streven naar een harmonieus evenwicht in het milieu en de omgeving. Dit vindt onder andere zijn uitdrukking in het werken op het land. Dit doen wij  in overeenstemming met de beginselen van de biologisch-dynamische landbouw.

Zij die er voor kiezen om in zorgboerderij Janejan te leven en/of te werken verbinden zich met de sociale impuls zoals die hierboven is weergegeven.