Locatie

Natuurlijke rust in een rustiek landschap

Zorgboerderij Janejan is gelegen in het rustieke landschap ten noorden van het dorp Oudega in de gemeente Smallingerland. De landelijke boerderij heeft in het verleden al meerdere bestemmingen gehad.

Van melkveehouderij naar landbouwmechanisatiebedrijf tot wat het nu is. Zorgboerderij Janejan is gelegen op op iets meer dan 3 hectare grond. Dit bestaat uit groentetuinen, een kas, houtopslagen, meerdere gebouwen en daaromheen veel bos met twee eilanden en een vijver.

De natuurlijke rust en veelzijdigheid van onze boerderij trok in het verleden veel mensen aan die hier behoefte aan hadden. Van daaruit is de therapeutische zorgboerderij Janejan ontstaan.

Wij vinden dat respect, aandacht en verantwoordelijkheid voor de mens, de natuur en het milieu een integraal deel is van het dagelijkse leven. Vanuit bewustzijn voor het welzijn van de samenleving willen we zorgvuldig omgaan met de mensen en de middelen die ons toevertrouwd zijn.

Omgeving

  • beschermd natuurgebied door het Fryske Gea in beheer
  • kanovaren
  • zeilen
  • prachtige fiets- en hardlooproutes
  • in omgeving van Eernewoude met bijzonder natuurgebied (Nationaal Park de Alde Feanen)