Klachtenreglement

Heb je een klacht?

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over Zorgboerderij Janejan. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door Zorgboerderij Janejan in het algemeen, of door bijvoorbeeld een medewerker van Zorgboerderij Janejan.

Wat zijn de mogelijkheden als je een klacht hebt?

  • Bespreek de klacht met Janette, Jan of een andere medewerker op een rustig tijdstip.
  • Maak met Jan en Janette een afspraak om over de klacht te praten. Neem eventueel je ouders of wettelijk vertegenwoordiger(s) mee.
  • Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van Zorgboerderij Janejan.

Naam vertrouwenspersoon: Wytske de Wit   Adres: Gariperwei 2, 9216 VK Oudega                                         Telefoonnummer: 06-25076904   Emailadres: info@eigenwijzeweg.nl

  • Schrijf een brief naar Klachtenportaal Zorg, onze externe, onafhankelijke klachtencommissie. Vermeld in de brief:
  1. Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het schrijven van de brief;
  2. De naam, adres en telefoonnummer van Zorgboerderij Janejan en het onderwerp van de klacht en/of de persoon over wie je een klacht indient;
  3. Een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt;
  4. De reden waarom je hier een klacht over hebt;
  5. Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen.

Stuur je brief naar:

Klachtenportaal Zorg
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen

Zij gaan dan de klacht onderzoeken. Wat er vervolgens met je klacht gaat gebeuren kun je op de website van Klachtenportaal Zorg lezen bij de Klachtenprocedure.  Het kan zijn dat je wordt gebeld of dat de commissie op de zorgboerderij langskomt om meer informatie te vragen aan jou en de verantwoordelijken van de zorgboerderij.